tirsdag den 15. november 2011

Trivsel


Da jeg skrev mit indlæg om positiv psykologi, fik jeg lyst til at skrive lidt om trivsel (thriving), som er en vigtigt område indenfor positiv psykolgi.

Så hvordan kan trivsel defineres, og hvad indebærer det at trives?

Den positive psykologi beskriver 3 slags trivsel:

1.  Kortvarige positive emotioner - sanseligt betinget
     (orden i krop/psyke)
 • Vedr. fortid: stolthed, afklarethed, tilfredshed etc.
 • Vedr. nuet: fysisk sundhed, hygge, god mad, god musik, inspirerende rum etc.
 • Vedr. fremtid: tillid, tryghed, optimisme, håb etc.
De kortvarige positive emotioner er vigtige forudsætninger for læring og kreativitet

2.  Længerevarende fordybet engagement / flow*
     (orden i opmærksomheden)

     - F.eks. leg, kreativitet, hobbyer, læsning, spændende arbejde  

Længerevarende fordybet engagement er ensbetydende med effektiv indlæring og kreativitet

3.  Vedvarende oplevelse af højere mening
     (social og eksistentiel orden)
     - Dvs. oplevelsen af at være en betydningsfuld del af noget meget     større.

Vedvarende oplevelse af mening skaber dybere grundlag for læring og kreativitet

Forskningen indenfor dette felt peger altså på, at når alle 3 former for trivsel er tilstede, øges både forudsætningen og chancerne for optimal læring og udvikling. Og for at være i kontakt med og ikke mindst forblive i kontakt med kreativiteten.

     
Hvordan ser det ud med din trivsel?
 • Kan du genkende alle 3 former for trivsel i dit eget liv?
 • Oplever du orden ml din krop og psyke?
 • Hvor i dit liv oplever du flow?
 • I dit arbejde? I dit studie? I dine fritidsinteresser? Eller...
 • Hvor i dit liv oplever du at være en vigtig del af noget større?


* Flow kan beskrives som en oplevelse af at 'stå stille', være fokuseret,   koncentreret og samtidig være i fuld gang, være i bevægelsefredag den 28. oktober 2011

Positiv psykologi - videnskaben om et meningsfyldt liv


Et uddannelsesforløb i positiv psykologi (ikke at forveksle med 'positiv tænkning') på Århus Universitet i efteråret 2010 gav mig rigtig godt indblik i den retning inden for psykologiens verden. Med kapaciteter som Hans Henrik Knoop, Franz Ørsted Andersen og Ib Ravn var der dækket op til intensiv og kvalitativ undervisning og læring.
Tilmed fik jeg nogle virkeligt brugbare værktøjer med videre til mit arbejde med coaching. Mere om det længere nede i indlægget...
Positiv psykologi dækker over en række forskellige forskningsområder. Vær opmærksom på at positiv psykologi er et supplement til den almindelige tilgang til psykologi - at den ikke nødvendigvis skal stå alene men kombineres med andre terapier/selvudviklings værktøjer.
Det som tiltrækker mig den positive psykologi, er selve udgangspunktet - nemlig det at undersøge bl.a.
 • hvad der psykologisk set kan øge trivsel og velvære i 'raske' menneskers liv - altså en ikke-patologisk brug af psykologien
 • hvordan kan vi kan øge oplevelsen af mening i vores liv
 • hvordan vi træner tilstanden Flow (flow er kort sagt karakteriseret ved en tilstand, hvor man er dybt engageret i en meningsfuld og udfordrende aktivitet), og hvad den bringer med sig
 • hvordan vi kan øge bevidstheden om vore styrker og få dem mere i spil i de ting vi beskæftiger os med


Hvad siger forskningen?

Det som bl.a. klinger godt i mine ører er den empiriske tilgang...at der rent faktisk ligger solid forskning bag positiv psykologi. 
Og resultaterne er bemærkelsesværdige.
Forsøg viser, at hvis forholdet mellem positive og negative tanker er 3:1, ja så sker der en ændring i vores biokemi. Se positivityratio.com

Der er mange forskningsområder indenfor positiv psykologi - der er bl.a. langtsigtet forskning i gang som viser at positivitet øger chancen for:
 • længere liv
 • et bedre liv
 • et mere årvågent liv
 • en bedre fremtidsudsigt
 • mere styrke til at kæmpe for, hvad du har kært
Og vejen til positivitet åbner især sig via:
 • åbenhed
 • nysgerrighed
 • håb
 • venlighed
 • autenticitet
 • taknemmelighed
Nogle vil måske indvende at dette siger sig selv - ja, for nogle mennesker - men her findes rent faktisk solid evidens for at positivitet flytter noget og giver os et bedre liv. SE VIDEO LINKS NEDERST FOR MERE INFO OM FORSKNINGEN.

Take away

Med fra forløbet fik jeg en række nye spændende værktøjer til at optimere vore tankebaner, læring og glæde i hverdagen. Og fik bekræftet at ID Life Coaching har fat i den lange ende. Wauw - ikke så lidt! 
Af egen erfaring ved jeg, at vores sind via vilje og bevidsthed har potentialet til at ændre tankemønstre - fra det vanemæssige og mere eller mindre ubevidste tankemylder - til rent faktisk at kunne vælge hvilke tanker og emotioner, vi vil lægge hoved og krop til.
Det kræver 'blot' lidt viden om hvordan og så en god portion tålmodighed og vedholdenhed. Og så gør det heller ikke noget med en smule støtte fra omgivelserne...evt en god coach, som har erfaring og evner indenfor dette felt.

Jeg afsluttede forløbet med at skrive en opgave med omdrejningspunktet: hvad gør vores tanker ved vores fysiske helbred. Baseret på interviews m.m. af borgere i ortopædisk genoptræningsforløb.
Alt i alt et virkeligt interessant uddannelsesforløb som har øget min egen opmærksomhed på mine tanker, og på hvordan jeg lever mit liv. Jeg har bestemt lyst til og mod på at arbejde mere indenfor dette felt og bygge videre på mine kundskaber indenfor positiv psykologi.


HER ER HOVEDARKITEKTERNE BAG POSITIV PSYKOLGI OG DERES HOVEDVÆRKER:


Martin Seligman


Seligman, M.E.P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment


VIDEO: Seligman præsenterer positiv psykologi på TED
Mihaly Csikzentmihalyi

Csikszentmihalyi, Mihaly (1998). Finding Flow: The Psychology of Engagement With Everyday LifeBarbara Fredrickson


Fredrickson, Barbara (2009). Positivity 


VIDEO: Fredrickson kort om positive emotioner

mandag den 24. oktober 2011

Coaching af musikere, sangskrivere og andre kreative sjæle


Da jeg selv er uddannet sanger, musiker og musikpædagog samt skriver musik, har jeg en særlig interesse på dette felt.
Min baggrund er 5 år på rytmisk musikkonservatorium med hovedfag i sang, sammenspilsledelse og SDS (sang, dans og spil). Jeg har i en årrække undervist unge og voksne i alle afskygninger af musikalsk udfoldelse. Jeg har kreeret musik til bl.a. modeshows, teater og egne musiske projekter.

Hvad kan musikere - og andre udøvende kunstnere for den sags skyld - bruge en life coach til?

- Først og fremmest er en coach en uvildig sparringspartner, som kan bevare overblikket og hjælpe med at holde FOKUS. Og du er garanteret tavshedspligt.

- En bevidstgørende og ressourceorienteret proces til gavn for dig nu og i fremtiden.

- Sætte spot på dit virke og dine ønsker lige nu og for fremtiden og komme nærmere det liv, du inderst inde drømmer om at leve.

Nedenstående er tænkt som ideer og inspiration til emner, du som musiker/kunstner kan arbejde med hos din coach.

* Din profil og karriere som musiker/kunstner
* Visioner, drømme og muligheder
* Målsætningsarbejde
* Digital identitet/profil
* Udfordringer, barrierer og overbevisninger
* Hvordan hænger karrieredrømmene sammen med dit øvrige liv, familie etc.
* Dine relationer med bandmedlemmer og andre musikere
* Time management og prioriteringer
* Lidenskab vs øve vaner
* Kropsbevidsthed/sundhed
* PR, salg og booking
* Målgrupper/publikum
* Selvtillid
* Sceneskræk og præstationsangst
* Dit udtryk på scenen
* Find selv på flere…

Tja, der er vel egentlig nok at tage fat på…
Hvis du er underviser, vil der også være meget at hente i coaching.


Værktøjer jeg bruger:

* Coachingredskaber
* Visualisering
* Mindfullness
* Åndedrætsteknikker


Hvis du har lyst til at vide mere eller aftale en session så giv mig et kald.   Prisen pr. session er kr. 500,- og 350,- for studerende. En session varer ca. 75 minutter. Ring på 5176 8096 eller skriv til mail@klokcoaching.dk


Jeg giver også sessioner over Skype: jorgenklok

Klokcoaching samarbejder med Dansk Musiker Forbund. Hvis du er medlem af DMF Århus afd. kan du i efterår/vinter 2011 booke sessioner til den favorable pris af 200,- pr. session!


Klokcoaching arbejder også med undervisning/workshops i sangskrivning. Kontakt for mere info.

mandag den 24. januar 2011

Coaching / mentoring af unge


Hvor og hvordan kan (klok)coaching gøre en forskel for unge mennesker?

For det første er en coach en uvildig person, i modsætning til de fleste andre voksne i den unges netværk (fx forældre, pædagoger, lærere og vejledere). Det betyder meget i forhold til at kunne tale åbent om alt – fx forholdet til forældre, lærere, kærester og ikke mindst sig selv. Der er ingen forudindtagethed, ingen fordømmende miner eller løftede pegefingre. Kun åbenhed og nysgerrighed. Der er kun én dagsorden: DIN. Og hvad vigtigt er: coachen har tavshedspligt – hvad vi taler om bliver mellem os. Klokcoaching gør meget ud af at skabe et trygt og tillidsfuldt rum med plads til såvel sårbarhed som sort humor.

I dagens Danmark/verden går det stærkt. Der stilles større og større krav til unge dels fra samfundets side – altså skole, uddannelse og arbejdsmarked. Men også i den private sfære kan der være pres på fra forældre og kammerater, og unge presser sig selv i en grad som aldrig før. Det er ikke nødvendigvis en dans på roser at være ung i dag. Der er et ufatteligt stort udvalg af muligheder både hvad angår uddannelsesvalg og karrieremuligheder, fritidsaktiviteter og alt muligt andet, der hele tiden skal tages stilling til. I det hele taget stiller alle disse forhold den unge i en til tider svær og ofte stressfuld situation.

Med en professionel og velkvalificeret coach har unge muligheden for at komme omkring hele spektret – lige fra at arbejde med de nære relationer, identitet, selvtillid og selvværd til uddannelsesvalg og livsdrømme.
Den menneskelige kapacitet er enorm men der er stor chance for overophedning af ’processoren’, når det hele tiden skal gå stærkt, og kravet om effektivitet stiger og stiger. I den proces overhører vi nemt kroppens behov for både ro og motion, sund mad og tilstrækkelig søvn. Det er min erfaring, at mange unge har svært ved finde den balance. Det kan gå ud over både krop og psyke og få konsekvenser for såvel sundhed som humør.


Hvorfor vælge netop Klokcoaching?

- Hos Klokcoaching vil du opleve professionelt nærvær, empati og fokus på DIG og DINE ønsker.  Her får du en solid base for sparring om dit liv.
- Klokcoaching har flere års erfaring med at arbejde med unge fra 15 år og opefter.
- Klokcoaching hjælper med at udfolde dine drømme, finde ind til dine behov – ikke dine forældres, dine kammerater eller samfundets.

Her er et par konkrete ideer til coaching:

* Drømme for mit liv (uddannelse, rejse, familie, karriere etc.)

* Hvordan får jeg det bedste frem i mig selv?

* Uddannelsesvalg og karriere

* Eksamensangst og stress

* Forbedre relationer (fx til forældre, kærester og venner - og ikke mindst dig selv!)

* Et sundt liv der giver energi (kost, motion m.v.)

* Hvordan tager jeg bevidste valg i mit liv udfra mine egne værdier – ikke udfra hvad andre ønsker, eller hvad jeg tror de ønsker…

* Find selv på flere...

Klokcoaching har god erfaring med coaching af unge - bl.a. som ansat coach på Erhvervsakademiet og HTX Viby.onsdag den 2. juni 2010

At brænde igennem – om døden og kaldet


Jeg var engang på et kursus med titlen ’Døden og Kaldet’.

De første 4 dage var temaet ’Døden’, hvor vi blev sovset godt ind i den kendsgerning, at ja...jeg skal dø. De næste 4 handlede det om ’Kaldet’, hvor vi arbejdede med at komme tættere på, hvad den sparsomme tid, jeg nu en gang har fået til rådighed, skal bruges til - så det vel og mærke giver dyb mening. Det var en virkelig spændende proces samt ikke mindst en fantastisk god oplevelse.

Nu og da funderer jeg over, hvorfor mon mange af os skal konfronteres med døden eller i hvert fald en eller anden form for sygdom, ulykke eller lignende, førend vi for alvor ’vågner op’ og bliver opmærksom på de dybeste værdier i livet?
Måske er det fordi vi først dér bliver konfronteret med virkeligheden, nemlig den at vi ikke skal leve for evigt. At vi faktisk er ret sårbare. For nogen er det selvfølgelig en tros sag hvad angår det evige liv, og hvad er at leve for evigt? Nå, det hører en anden historie eller blog til.

Hvorom alting er, kan det være uhyre svært i et travlt liv med job, familie, børn, ambitioner, regninger, stress og hvad har vi at navigere i overensstemmelse med sine kerneværdier.

Du har nu muligheden for, populært sagt, at tage en ’genvej’ – at springe død og ulykke over og tale med en lifecoach om dine drømme, visioner og dybeste livsværdier for derfra at træffe vigtige valg for hver dag og for resten af dit liv.
Måske er det ikke nødvendigvis så nemt som det lyder. Mest af alt afhænger det af dig og dit ønske om, og opmærksomhed på livskvalitet, som du forstår det.

Jeg var for nyligt på et kursus med en forfatter som fortalte, at han havde et kranium stående på sit skrivebord for at minde ham om altings og især hans egen forgængelighed, og om at han ikke havde et minut at spilde.
Personligt tror jeg noget lignende ville gøre mig godt. Måske et billede af mine forfædre kan gøre det…

Tag et par minutter og tænk over, hvad der kan samle din livslyst og hjælpe dig til at koncentrere din energi til det, du nu engang er sat på denne jord til at skabe og gøre.

onsdag den 24. februar 2010

At miste og genvinde balancen

Vi har brug for at hænge sammen - med os selv.
Og vi har brug for høre sammen - med hinanden.

Min personlige erfaring siger mig, vi har brug for at være hele mennesker.
Hvad vil det så sige at være et helt menneske? Det kan vel kun det enkelte individ svare på. For mig betyder det at krop, sind og sjæl er i balance.
Hvis den balance ikke er der, hænger jeg ikke ordentligt sammen. Hvis jeg ikke hænger sammen kan jeg ikke leve autentisk, dvs. i overensstemmelse med min sande natur.

Jeg har brug for, at der er balance mellem min indre tilstand og mit ydre virke (og succes). Hvis den ikke er der, vil det ofte afstedkomme en følelse af utilfredshed.

Du kender måske symbolet for yin og yang fra taoismen. Yin og yang symboliserer netop de modsatrettede kræfter, som helst skal være i balance, for at alt fungerer sundt og optimalt. Yin og yang er på én gang en uhyre simpel og vældig kompleks størrelse. Et par simple eksempler: En plante har brug for vand (yin) og sol (yang). Et menneske har brug for søvn (yin) og bevægelse (yang).
I kinesisk medicin bruger man f.eks. akupunktur for at genoprette kroppens naturlige balance.


Krop, sind og sjæl

Lidt forsimplet mener jeg at:

Kroppens balance er afhængig af f.eks. søvn, ernæring, bevægelse, seksualitet.

Sindets balance er afhængig af f.eks. tanker, følelser, idealer.

Sjælens balance er afhængig af f.eks. kærlighed, moral, tro, spiritualitet.

Vi har alle forskellige temperamenter og vægter de 3 områder forskelligt, men uanset hvilke du fokuserer på, vil en balance mellem dem være at foretrække.
For alle disse aspekter er uvægerligt linket sammen på kryds og tværs.

Hvis eller når vi mister balancen, for det undgår vi med stor sandsynlighed ikke i visse perioder af livet, kan det gå ud over forskellige dele eller aspekter af vores eksistens. Eller i hvert fald vores oplevelse heraf og vores følelser omkring forskellige temaer.
Det være sig i forholdet til en partner, børn, familie eller på arbejdspladsen men først og fremmest i forholdet til os selv. I det lange løb vil det afstedkomme utilfredshed at være i ubalance. I værste fald fører det til stress eller anden sygdom.

Tag en snak med din coach om dine ubalancer, og sæt lys på områder du gerne vil afbalancere. Coaching hos Klok kan kombineres med og støttes af akupunkturbehandling hos akupunkt.dk

Du er hjertens velkommen til at kontakte mig og lave en aftale eller få opklaret evt. spørgsmål.
Prisen pr. session er kr. 500,- og 350,- for studerende. En session varer ca. 75 min. Ring på 5176 8096 eller skriv til mail@klokcoaching.dktirsdag den 23. februar 2010

Hvad er (ID) Life Coaching?

Coaching har indtil for få år siden stort set kun været minded på elitesports udøvere og ledere i erhvervslivet med fokus på at sætte høje mål og nå dem. Men hvorfor skal coaching være begrænset til disse grupper? Hvorfor ikke sætte fokus på drømme og mål i din tilværelse, som har betydning for dig og din livskvalitet? Efter min mening og erfaring kan helt almindelige og ualmindelige mennesker få rigtig god gavn af at sparre med en professionel coach.

ID Life Coaching kan bruges i alle livets forhold og handler bl.a. om at gå efter dine drømme, få øje på og udnytte dit fulde potentiale. Og om at have fokus på områder i livet, du ønsker skal udvikle sig eller forandres. Life coaching handler i den grad også om bevidstgørelse af uhensigtsmæssige mønstre og vaner, om at sætte lys på de barrierer og begrænsninger, der forhindrer dig i at leve dine drømme og dit potentiale fuldt ud.
Du har helt sikkert haft udfordringer i dit liv og befundet dig i situationer, hvor det har været svært at bevare overblikket. Det der gør forskellen mellem 'fiasko'- og 'succes'oplevelser er måden, hvorpå du tackler situationen. En life coach er en uvildig sparringspartner, som ikke er flettet ind i dine tanke- og handlingsmønstre. Coachen kan via sine spørgsmål og sin neutralitet være med til at bevidstgøre dig om evt fastlåste møstre. Om dine tanker, følelser og erfaringer omkring temaet og potentielle løsninger.


Hvad er forskellen mellem ID life coaching og terapi?

På nogle områder minder ID Life Coaching om terapi men en afgørende forskel er, at vi  via ID Life Coaching ikke dvæler længe ved fortiden men mest arbejder NU og fremadrettet. Gerne men ikke nødvendigvis løsningsorienteret. Det betyder ikke at fortiden er tabu, eller at følelser ikke er tilladte i life coaching. Ofte er der netop megen læring at hente i tidligere erfaringer og oplevelser, samt det du mærker lige nu og her følelsesmæssigt.
En anden forskel mellem life coaching og terapi er, at vi i coaching ikke arbejder med traumer, misbrug og alvorligt psykisk syge mennesker. Men almindelige hverdagsneurotikere, jo selvfølgelig.

Kort sagt handler ID Life Coaching om ressourceorienteret selvudvikling. Hvis du vil vide mere præcist hvad netop ID-metoden indeholder, kan du gå på opdagelse HER

DINE MULIGHEDER

Hvis du har lyst til f.eks. at:

* Opdage, undersøge og definere dine ressourcer og dit fulde potentiale 

* Få inspiration til at være tro mod dine dybeste værdier og følge dine største drømme
* Blive bevidst om gamle overbevisninger og blive opmærksom på, hvor og hvordan du spænder ben for dig selv
* Forbedre dine relationer
* Eller bare ’snuse’ til life coaching


Så er du velkommen til at kontakte mig og lave en aftale eller få opklaret evt. spørgsmål.

Da jeg nu er certificeret ID life coach er prisen pr. session kr. 500,- og 350,- for studerende. En session varer ca. 75 minutter. Ring på 5176 8096 eller skriv til mail@klokcoaching.dk