onsdag den 2. juni 2010

At brænde igennem – om døden og kaldet


Jeg var engang på et kursus med titlen ’Døden og Kaldet’.

De første 4 dage var temaet ’Døden’, hvor vi blev sovset godt ind i den kendsgerning, at ja...jeg skal dø. De næste 4 handlede det om ’Kaldet’, hvor vi arbejdede med at komme tættere på, hvad den sparsomme tid, jeg nu en gang har fået til rådighed, skal bruges til - så det vel og mærke giver dyb mening. Det var en virkelig spændende proces samt ikke mindst en fantastisk god oplevelse.

Nu og da funderer jeg over, hvorfor mon mange af os skal konfronteres med døden eller i hvert fald en eller anden form for sygdom, ulykke eller lignende, førend vi for alvor ’vågner op’ og bliver opmærksom på de dybeste værdier i livet?
Måske er det fordi vi først dér bliver konfronteret med virkeligheden, nemlig den at vi ikke skal leve for evigt. At vi faktisk er ret sårbare. For nogen er det selvfølgelig en tros sag hvad angår det evige liv, og hvad er at leve for evigt? Nå, det hører en anden historie eller blog til.

Hvorom alting er, kan det være uhyre svært i et travlt liv med job, familie, børn, ambitioner, regninger, stress og hvad har vi at navigere i overensstemmelse med sine kerneværdier.

Du har nu muligheden for, populært sagt, at tage en ’genvej’ – at springe død og ulykke over og tale med en lifecoach om dine drømme, visioner og dybeste livsværdier for derfra at træffe vigtige valg for hver dag og for resten af dit liv.
Måske er det ikke nødvendigvis så nemt som det lyder. Mest af alt afhænger det af dig og dit ønske om, og opmærksomhed på livskvalitet, som du forstår det.

Jeg var for nyligt på et kursus med en forfatter som fortalte, at han havde et kranium stående på sit skrivebord for at minde ham om altings og især hans egen forgængelighed, og om at han ikke havde et minut at spilde.
Personligt tror jeg noget lignende ville gøre mig godt. Måske et billede af mine forfædre kan gøre det…

Tag et par minutter og tænk over, hvad der kan samle din livslyst og hjælpe dig til at koncentrere din energi til det, du nu engang er sat på denne jord til at skabe og gøre.