onsdag den 2. juni 2010

At brænde igennem – om døden og kaldet


Jeg var engang på et kursus med titlen ’Døden og Kaldet’.

De første 4 dage var temaet ’Døden’, hvor vi blev sovset godt ind i den kendsgerning, at ja...jeg skal dø. De næste 4 handlede det om ’Kaldet’, hvor vi arbejdede med at komme tættere på, hvad den sparsomme tid, jeg nu en gang har fået til rådighed, skal bruges til - så det vel og mærke giver dyb mening. Det var en virkelig spændende proces samt ikke mindst en fantastisk god oplevelse.

Nu og da funderer jeg over, hvorfor mon mange af os skal konfronteres med døden eller i hvert fald en eller anden form for sygdom, ulykke eller lignende, førend vi for alvor ’vågner op’ og bliver opmærksom på de dybeste værdier i livet?
Måske er det fordi vi først dér bliver konfronteret med virkeligheden, nemlig den at vi ikke skal leve for evigt. At vi faktisk er ret sårbare. For nogen er det selvfølgelig en tros sag hvad angår det evige liv, og hvad er at leve for evigt? Nå, det hører en anden historie eller blog til.

Hvorom alting er, kan det være uhyre svært i et travlt liv med job, familie, børn, ambitioner, regninger, stress og hvad har vi at navigere i overensstemmelse med sine kerneværdier.

Du har nu muligheden for, populært sagt, at tage en ’genvej’ – at springe død og ulykke over og tale med en lifecoach om dine drømme, visioner og dybeste livsværdier for derfra at træffe vigtige valg for hver dag og for resten af dit liv.
Måske er det ikke nødvendigvis så nemt som det lyder. Mest af alt afhænger det af dig og dit ønske om, og opmærksomhed på livskvalitet, som du forstår det.

Jeg var for nyligt på et kursus med en forfatter som fortalte, at han havde et kranium stående på sit skrivebord for at minde ham om altings og især hans egen forgængelighed, og om at han ikke havde et minut at spilde.
Personligt tror jeg noget lignende ville gøre mig godt. Måske et billede af mine forfædre kan gøre det…

Tag et par minutter og tænk over, hvad der kan samle din livslyst og hjælpe dig til at koncentrere din energi til det, du nu engang er sat på denne jord til at skabe og gøre.

onsdag den 24. februar 2010

At miste og genvinde balancen

Vi har brug for at hænge sammen - med os selv.
Og vi har brug for høre sammen - med hinanden.

Min personlige erfaring siger mig, vi har brug for at være hele mennesker.
Hvad vil det så sige at være et helt menneske? Det kan vel kun det enkelte individ svare på. For mig betyder det at krop, sind og sjæl er i balance.
Hvis den balance ikke er der, hænger jeg ikke ordentligt sammen. Hvis jeg ikke hænger sammen kan jeg ikke leve autentisk, dvs. i overensstemmelse med min sande natur.

Jeg har brug for, at der er balance mellem min indre tilstand og mit ydre virke (og succes). Hvis den ikke er der, vil det ofte afstedkomme en følelse af utilfredshed.

Du kender måske symbolet for yin og yang fra taoismen. Yin og yang symboliserer netop de modsatrettede kræfter, som helst skal være i balance, for at alt fungerer sundt og optimalt. Yin og yang er på én gang en uhyre simpel og vældig kompleks størrelse. Et par simple eksempler: En plante har brug for vand (yin) og sol (yang). Et menneske har brug for søvn (yin) og bevægelse (yang).
I kinesisk medicin bruger man f.eks. akupunktur for at genoprette kroppens naturlige balance.


Krop, sind og sjæl

Lidt forsimplet mener jeg at:

Kroppens balance er afhængig af f.eks. søvn, ernæring, bevægelse, seksualitet.

Sindets balance er afhængig af f.eks. tanker, følelser, idealer.

Sjælens balance er afhængig af f.eks. kærlighed, moral, tro, spiritualitet.

Vi har alle forskellige temperamenter og vægter de 3 områder forskelligt, men uanset hvilke du fokuserer på, vil en balance mellem dem være at foretrække.
For alle disse aspekter er uvægerligt linket sammen på kryds og tværs.

Hvis eller når vi mister balancen, for det undgår vi med stor sandsynlighed ikke i visse perioder af livet, kan det gå ud over forskellige dele eller aspekter af vores eksistens. Eller i hvert fald vores oplevelse heraf og vores følelser omkring forskellige temaer.
Det være sig i forholdet til en partner, børn, familie eller på arbejdspladsen men først og fremmest i forholdet til os selv. I det lange løb vil det afstedkomme utilfredshed at være i ubalance. I værste fald fører det til stress eller anden sygdom.

Tag en snak med din coach om dine ubalancer, og sæt lys på områder du gerne vil afbalancere. Coaching hos Klok kan kombineres med og støttes af akupunkturbehandling hos akupunkt.dk

Du er hjertens velkommen til at kontakte mig og lave en aftale eller få opklaret evt. spørgsmål.
Prisen pr. session er kr. 500,- og 350,- for studerende. En session varer ca. 75 min. Ring på 5176 8096 eller skriv til mail@klokcoaching.dktirsdag den 23. februar 2010

Hvad er (ID) Life Coaching?

Coaching har indtil for få år siden stort set kun været minded på elitesports udøvere og ledere i erhvervslivet med fokus på at sætte høje mål og nå dem. Men hvorfor skal coaching være begrænset til disse grupper? Hvorfor ikke sætte fokus på drømme og mål i din tilværelse, som har betydning for dig og din livskvalitet? Efter min mening og erfaring kan helt almindelige og ualmindelige mennesker få rigtig god gavn af at sparre med en professionel coach.

ID Life Coaching kan bruges i alle livets forhold og handler bl.a. om at gå efter dine drømme, få øje på og udnytte dit fulde potentiale. Og om at have fokus på områder i livet, du ønsker skal udvikle sig eller forandres. Life coaching handler i den grad også om bevidstgørelse af uhensigtsmæssige mønstre og vaner, om at sætte lys på de barrierer og begrænsninger, der forhindrer dig i at leve dine drømme og dit potentiale fuldt ud.
Du har helt sikkert haft udfordringer i dit liv og befundet dig i situationer, hvor det har været svært at bevare overblikket. Det der gør forskellen mellem 'fiasko'- og 'succes'oplevelser er måden, hvorpå du tackler situationen. En life coach er en uvildig sparringspartner, som ikke er flettet ind i dine tanke- og handlingsmønstre. Coachen kan via sine spørgsmål og sin neutralitet være med til at bevidstgøre dig om evt fastlåste møstre. Om dine tanker, følelser og erfaringer omkring temaet og potentielle løsninger.


Hvad er forskellen mellem ID life coaching og terapi?

På nogle områder minder ID Life Coaching om terapi men en afgørende forskel er, at vi  via ID Life Coaching ikke dvæler længe ved fortiden men mest arbejder NU og fremadrettet. Gerne men ikke nødvendigvis løsningsorienteret. Det betyder ikke at fortiden er tabu, eller at følelser ikke er tilladte i life coaching. Ofte er der netop megen læring at hente i tidligere erfaringer og oplevelser, samt det du mærker lige nu og her følelsesmæssigt.
En anden forskel mellem life coaching og terapi er, at vi i coaching ikke arbejder med traumer, misbrug og alvorligt psykisk syge mennesker. Men almindelige hverdagsneurotikere, jo selvfølgelig.

Kort sagt handler ID Life Coaching om ressourceorienteret selvudvikling. Hvis du vil vide mere præcist hvad netop ID-metoden indeholder, kan du gå på opdagelse HER

DINE MULIGHEDER

Hvis du har lyst til f.eks. at:

* Opdage, undersøge og definere dine ressourcer og dit fulde potentiale 

* Få inspiration til at være tro mod dine dybeste værdier og følge dine største drømme
* Blive bevidst om gamle overbevisninger og blive opmærksom på, hvor og hvordan du spænder ben for dig selv
* Forbedre dine relationer
* Eller bare ’snuse’ til life coaching


Så er du velkommen til at kontakte mig og lave en aftale eller få opklaret evt. spørgsmål.

Da jeg nu er certificeret ID life coach er prisen pr. session kr. 500,- og 350,- for studerende. En session varer ca. 75 minutter. Ring på 5176 8096 eller skriv til mail@klokcoaching.dk