tirsdag den 15. november 2011

Trivsel


Da jeg skrev mit indlæg om positiv psykologi, fik jeg lyst til at skrive lidt om trivsel (thriving), som er en vigtigt område indenfor positiv psykolgi.

Så hvordan kan trivsel defineres, og hvad indebærer det at trives?

Den positive psykologi beskriver 3 slags trivsel:

1.  Kortvarige positive emotioner - sanseligt betinget
     (orden i krop/psyke)
  • Vedr. fortid: stolthed, afklarethed, tilfredshed etc.
  • Vedr. nuet: fysisk sundhed, hygge, god mad, god musik, inspirerende rum etc.
  • Vedr. fremtid: tillid, tryghed, optimisme, håb etc.
De kortvarige positive emotioner er vigtige forudsætninger for læring og kreativitet

2.  Længerevarende fordybet engagement / flow*
     (orden i opmærksomheden)

     - F.eks. leg, kreativitet, hobbyer, læsning, spændende arbejde  

Længerevarende fordybet engagement er ensbetydende med effektiv indlæring og kreativitet

3.  Vedvarende oplevelse af højere mening
     (social og eksistentiel orden)
     - Dvs. oplevelsen af at være en betydningsfuld del af noget meget     større.

Vedvarende oplevelse af mening skaber dybere grundlag for læring og kreativitet

Forskningen indenfor dette felt peger altså på, at når alle 3 former for trivsel er tilstede, øges både forudsætningen og chancerne for optimal læring og udvikling. Og for at være i kontakt med og ikke mindst forblive i kontakt med kreativiteten.

     
Hvordan ser det ud med din trivsel?
  • Kan du genkende alle 3 former for trivsel i dit eget liv?
  • Oplever du orden ml din krop og psyke?
  • Hvor i dit liv oplever du flow?
  • I dit arbejde? I dit studie? I dine fritidsinteresser? Eller...
  • Hvor i dit liv oplever du at være en vigtig del af noget større?


* Flow kan beskrives som en oplevelse af at 'stå stille', være fokuseret,   koncentreret og samtidig være i fuld gang, være i bevægelse