fredag den 28. oktober 2011

Positiv psykologi - videnskaben om et meningsfyldt liv


Et uddannelsesforløb i positiv psykologi (ikke at forveksle med 'positiv tænkning') på Århus Universitet i efteråret 2010 gav mig rigtig godt indblik i den retning inden for psykologiens verden. Med kapaciteter som Hans Henrik Knoop, Franz Ørsted Andersen og Ib Ravn var der dækket op til intensiv og kvalitativ undervisning og læring.
Tilmed fik jeg nogle virkeligt brugbare værktøjer med videre til mit arbejde med coaching. Mere om det længere nede i indlægget...
Positiv psykologi dækker over en række forskellige forskningsområder. Vær opmærksom på at positiv psykologi er et supplement til den almindelige tilgang til psykologi - at den ikke nødvendigvis skal stå alene men kombineres med andre terapier/selvudviklings værktøjer.
Det som tiltrækker mig den positive psykologi, er selve udgangspunktet - nemlig det at undersøge bl.a.
 • hvad der psykologisk set kan øge trivsel og velvære i 'raske' menneskers liv - altså en ikke-patologisk brug af psykologien
 • hvordan kan vi kan øge oplevelsen af mening i vores liv
 • hvordan vi træner tilstanden Flow (flow er kort sagt karakteriseret ved en tilstand, hvor man er dybt engageret i en meningsfuld og udfordrende aktivitet), og hvad den bringer med sig
 • hvordan vi kan øge bevidstheden om vore styrker og få dem mere i spil i de ting vi beskæftiger os med


Hvad siger forskningen?

Det som bl.a. klinger godt i mine ører er den empiriske tilgang...at der rent faktisk ligger solid forskning bag positiv psykologi. 
Og resultaterne er bemærkelsesværdige.
Forsøg viser, at hvis forholdet mellem positive og negative tanker er 3:1, ja så sker der en ændring i vores biokemi. Se positivityratio.com

Der er mange forskningsområder indenfor positiv psykologi - der er bl.a. langtsigtet forskning i gang som viser at positivitet øger chancen for:
 • længere liv
 • et bedre liv
 • et mere årvågent liv
 • en bedre fremtidsudsigt
 • mere styrke til at kæmpe for, hvad du har kært
Og vejen til positivitet åbner især sig via:
 • åbenhed
 • nysgerrighed
 • håb
 • venlighed
 • autenticitet
 • taknemmelighed
Nogle vil måske indvende at dette siger sig selv - ja, for nogle mennesker - men her findes rent faktisk solid evidens for at positivitet flytter noget og giver os et bedre liv. SE VIDEO LINKS NEDERST FOR MERE INFO OM FORSKNINGEN.

Take away

Med fra forløbet fik jeg en række nye spændende værktøjer til at optimere vore tankebaner, læring og glæde i hverdagen. Og fik bekræftet at ID Life Coaching har fat i den lange ende. Wauw - ikke så lidt! 
Af egen erfaring ved jeg, at vores sind via vilje og bevidsthed har potentialet til at ændre tankemønstre - fra det vanemæssige og mere eller mindre ubevidste tankemylder - til rent faktisk at kunne vælge hvilke tanker og emotioner, vi vil lægge hoved og krop til.
Det kræver 'blot' lidt viden om hvordan og så en god portion tålmodighed og vedholdenhed. Og så gør det heller ikke noget med en smule støtte fra omgivelserne...evt en god coach, som har erfaring og evner indenfor dette felt.

Jeg afsluttede forløbet med at skrive en opgave med omdrejningspunktet: hvad gør vores tanker ved vores fysiske helbred. Baseret på interviews m.m. af borgere i ortopædisk genoptræningsforløb.
Alt i alt et virkeligt interessant uddannelsesforløb som har øget min egen opmærksomhed på mine tanker, og på hvordan jeg lever mit liv. Jeg har bestemt lyst til og mod på at arbejde mere indenfor dette felt og bygge videre på mine kundskaber indenfor positiv psykologi.


HER ER HOVEDARKITEKTERNE BAG POSITIV PSYKOLGI OG DERES HOVEDVÆRKER:


Martin Seligman


Seligman, M.E.P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment


VIDEO: Seligman præsenterer positiv psykologi på TED
Mihaly Csikzentmihalyi

Csikszentmihalyi, Mihaly (1998). Finding Flow: The Psychology of Engagement With Everyday LifeBarbara Fredrickson


Fredrickson, Barbara (2009). Positivity 


VIDEO: Fredrickson kort om positive emotioner