onsdag den 24. februar 2010

At miste og genvinde balancen

Vi har brug for at hænge sammen - med os selv.
Og vi har brug for høre sammen - med hinanden.

Min personlige erfaring siger mig, vi har brug for at være hele mennesker.
Hvad vil det så sige at være et helt menneske? Det kan vel kun det enkelte individ svare på. For mig betyder det at krop, sind og sjæl er i balance.
Hvis den balance ikke er der, hænger jeg ikke ordentligt sammen. Hvis jeg ikke hænger sammen kan jeg ikke leve autentisk, dvs. i overensstemmelse med min sande natur.

Jeg har brug for, at der er balance mellem min indre tilstand og mit ydre virke (og succes). Hvis den ikke er der, vil det ofte afstedkomme en følelse af utilfredshed.

Du kender måske symbolet for yin og yang fra taoismen. Yin og yang symboliserer netop de modsatrettede kræfter, som helst skal være i balance, for at alt fungerer sundt og optimalt. Yin og yang er på én gang en uhyre simpel og vældig kompleks størrelse. Et par simple eksempler: En plante har brug for vand (yin) og sol (yang). Et menneske har brug for søvn (yin) og bevægelse (yang).
I kinesisk medicin bruger man f.eks. akupunktur for at genoprette kroppens naturlige balance.


Krop, sind og sjæl

Lidt forsimplet mener jeg at:

Kroppens balance er afhængig af f.eks. søvn, ernæring, bevægelse, seksualitet.

Sindets balance er afhængig af f.eks. tanker, følelser, idealer.

Sjælens balance er afhængig af f.eks. kærlighed, moral, tro, spiritualitet.

Vi har alle forskellige temperamenter og vægter de 3 områder forskelligt, men uanset hvilke du fokuserer på, vil en balance mellem dem være at foretrække.
For alle disse aspekter er uvægerligt linket sammen på kryds og tværs.

Hvis eller når vi mister balancen, for det undgår vi med stor sandsynlighed ikke i visse perioder af livet, kan det gå ud over forskellige dele eller aspekter af vores eksistens. Eller i hvert fald vores oplevelse heraf og vores følelser omkring forskellige temaer.
Det være sig i forholdet til en partner, børn, familie eller på arbejdspladsen men først og fremmest i forholdet til os selv. I det lange løb vil det afstedkomme utilfredshed at være i ubalance. I værste fald fører det til stress eller anden sygdom.

Tag en snak med din coach om dine ubalancer, og sæt lys på områder du gerne vil afbalancere. Coaching hos Klok kan kombineres med og støttes af akupunkturbehandling hos akupunkt.dk

Du er hjertens velkommen til at kontakte mig og lave en aftale eller få opklaret evt. spørgsmål.
Prisen pr. session er kr. 500,- og 350,- for studerende. En session varer ca. 75 min. Ring på 5176 8096 eller skriv til mail@klokcoaching.dk